Rottnebys Vänner

Välkommen till föreningen Rottnebys Vänner!

Hjälp oss att bevara svensk kulturhistoria!

Rottneby herrgård omnämns redan så tidigt som 1458 i historien. Där bland annat Olof Olofsson Stierna levde med sin familj. Gården uppkom i samband med hyttdriften i området.

Huvudbyggnaden restes 1794 under disponering av bergskemisten Johan Gottlieb Gahn som blev officiell ägare 1811. Herrgården har sedan dess fått genomgå ett flertal renoveringar och ägarbyten. 1904 genomfördes det vi i dag kan skåda den sista stora renoveringen ledd av arkitekten Lars Israel Wahlman. Gården såldes till nuvarande ägare Mikael Styrman 1997, och har sedan dess olyckligtvis låtits förfalla.

Hjälp oss du med!

För att hindra förfallet av Rottneby herrgård krävs en stark gemensam insats hos såväl lokalbefolkning som Falu kommun och övriga intressenter. Lantlig kulturhistorias bevarande beror på dig och mig, oss tillsammans. Därför ser vi gärna att du blir medlem hos oss! Läs mer under Medlemskap hur du blir medlem och aktivt kan stödja föreningen.

Stort Tack!

Alla sponsorer som bidragit med både material och förnödenheter till de gemensamma städ och fixardagarna. Stort tack till; Byggmax, Herdins Färgverk, Dalarnas Tidningar, Year Zero, Falu Kommun, Bravida, Henningsons El samt alla andra som bidragit till föreningen.